Všeobecná ustanovení

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.  Vztahy kupujícího (fyzické osoby)  a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy Pavel Mlýnek) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.
b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy

 Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího, provedené na webové stránce www.shop.mill.cz  může kupující
přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Při registraci na webové stránce obchodu je
kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Tyto jsou prodávajícím považovány
za správné.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb.,  o ochraně osobních údajů. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely    realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje předávány třetím osobám..
Objednání zboží, uzavření smlouvy
a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.
b)Webové rozhraní obsahuje informace o zboží. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.
c) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.
d) Trvalí zákazníci s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva požívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.
Cena a placení
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: Novobranská 6, 602 00 Brno
v  hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího . . . .. .
bezhotostně prostřednictvím platebního systému
bezhotovostně platební kartou
V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
Případné slevy z ceny zboží se nesčítají.
Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží, je součástí zaslaného balíčku.
Dodací lhůta
Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 3 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.
Většina zboží je stále na skladě. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci max. do 5 pracovních dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 10 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

Záruka, servis

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně , bez zbytečného odkladu , nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.
Vrácení zboží
Při nákupu přes internetový obchod můžete zboží do 14 dnů od převzetí zásilky bez udání důvodu vrátit nebo požadovat výměnu. Zboží nesmí být použité nebo poškozené a musí být schopné dalšího prodeje.
Pokud vám zboží nevyhovuje a nechcete je vyměnit za jiné, pošlete nám ho zpět, přiložte kopii dokladu o nákupu a vyplněný formulář Protokol: výměna / vrácení zboží, peněz.

A) Vrácení zboží v rámci České republiky :

-    poštovní poukázkou - vyplníte  Protokol: výměna / vrácení zboží, peněz, vrátíme Vám částku za zboží bez   poštovného a bez poplatku za poštovní složenku tj. 35,- Kč
-    převodem na účet vyplněníte  Protokol: výměna / vrácení zboží, peněz  vrátíme vám částku, kterou jste zaplatili za zboží bez poštovného. Další poplatky nejsou účtovány.

B) Vrácení zboží ze Slovenska :

-   poštovní poukázkou - vyplníte  Protokol: výměna / vrácení zboží, peněz, vrátíme Vám částku za zboží bez poštovného a bez poplatku za poštovní složenku tj. 70,- Kč
-   převodem na účet - vyplníte Protokol: výměna / vrácení zboží, peněz  - vrátíme vám částku, kterou jste zaplatil za zboží bez poštovného a bez poplatku 50,- Kč bance.
V žádném případě neposílejte zpět zboží na dobírku!

Adresa pro výměnu nebo vrácení zboží:
Mill shop, Novobranská 6, 60200 Brno, email : obchod@mill.cz
 

Výměna zboží

Může se stát, že vám doručené zboží z nějakého důvodu nevyhovuje (nesedí vám velikost nebo se vám nelíbí barva apod.). Pokud chcete zboží vyměnit za jiné, pošlete nám zboží zpět, přiložte kopii dokladu o nákupu a vyplněný Protokol: výměna / vrácení zboží, peněz. Zboží vám vyměníme a obratem pošleme.

Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně

Řešení sporů

Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č.634/1992 Sb., o ochranně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.
 
 
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.ledna 2016
 

 

MenuX